Δεξαμενές Υγραερίου

Δεξαμενές ΥγραερίουΥπόγειες

Δεξαμενή Υγραερίου 4000 L

Νομοθεσία: Κατασκευάζονται βάσει της οδηγίας 2014/68/EU

Κώδικας Κατασκευής: AD 2000 MERKBLATT

Τύπος Λαμαρίνας: P355 NH

Πίεση Λειτουργίας:17.65 Bar

Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20oC ~ +50oC

Βαφή:

  1. Μία στρώση τσίγκου δύο συστατικών
  2. Δύο στρώσεις SMALTOTANK GP

Φορέας Πιστοποίησης: TUV HELLAS S.A.

Οριζόντια Υπόγεια Δεξαμενή Υγραερίου 4000 L

Διαστάσεις

Εξοπλισμός Δεξαμενής

1. Πολυβαλβίδα, 2. Βαλβίδα Υγρής Φάσης, 3. Βαλβίδα Πληρώσεως, 4. Μαγνητικός Δείκτης Στάθμης, 5. Ασφαλιστική Βαλβίδα, 6. Βάση Ασφαλιστικού