Δεξαμενές Υγραερίου 1000 L (Ο)

Δεξαμενές Υγραερίου 1000 L (Ο)

Δεξαμενές Υγραερίου Δεξαμενές ΥγραερίουΥπέργειες Δεξαμενές Υγραερίου 1000 L (Ο) Νομοθεσία: Κατασκευάζονται βάσει της οδηγίας 2014/68/EU Κώδικας Κατασκευής: AD 2000 MERKBLATT Τύπος Λαμαρίνας: P355 NH Πίεση Λειτουργίας:17.65 Bar Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20oC ~ +50oC...
Δεξαμενή Υγραερίου 500 L

Δεξαμενή Υγραερίου 500 L

Δεξαμενές Υγραερίου Δεξαμενές ΥγραερίουΥπέργειες Δεξαμενή Υγραερίου 500 L Νομοθεσία: Κατασκευάζονται βάσει της οδηγίας 2014/68/EU Κώδικας Κατασκευής: AD 2000 MERKBLATT Τύπος Λαμαρίνας: P355 NH Πίεση Λειτουργίας:17.65 Bar Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20oC ~ +50oC Βαφή:...
Δεξαμενή Υγραερίου 850 L

Δεξαμενή Υγραερίου 850 L

Δεξαμενές Υγραερίου Δεξαμενές ΥγραερίουΥπέργειες Δεξαμενή Υγραερίου 850 L Νομοθεσία: Κατασκευάζονται βάσει της οδηγίας 2014/68/EU Κώδικας Κατασκευής: AD 2000 MERKBLATT Τύπος Λαμαρίνας: P355 NH Πίεση Λειτουργίας:17.65 Bar Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20oC ~ +50oC Βαφή:...
Δεξαμενή Υγραερίου 500 L

Δεξαμενή Υγραερίου 1000 L (Κ)

Δεξαμενές Υγραερίου Δεξαμενές ΥγραερίουΥπέργειες Δεξαμενή Υγραερίου 1000 L (Κ) Νομοθεσία: Κατασκευάζονται βάσει της οδηγίας 2014/68/EU Κώδικας Κατασκευής: AD 2000 MERKBLATT Τύπος Λαμαρίνας: P355 NH Πίεση Λειτουργίας:17.65 Bar Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20oC ~ +50oC...
Δεξαμενές Υγραερίου 1000 L (Ο)

Δεξαμενή Υγραερίου 1450 L

Δεξαμενές Υγραερίου Δεξαμενές ΥγραερίουΥπέργειες Δεξαμενή Υγραερίου 1450 L Νομοθεσία: Κατασκευάζονται βάσει της οδηγίας 2014/68/EU Κώδικας Κατασκευής: AD 2000 MERKBLATT Τύπος Λαμαρίνας: P355 NH Πίεση Λειτουργίας:17.65 Bar Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20oC ~ +50oC Βαφή:...