Δεξαμενή Υγραερίου 1750 L

Δεξαμενή Υγραερίου 1750 L

Δεξαμενές Υγραερίου Δεξαμενές ΥγραερίουΥπέργειες Δεξαμενή Υγραερίου 1750 L Νομοθεσία: Κατασκευάζονται βάσει της οδηγίας 2014/68/EU Κώδικας Κατασκευής: AD 2000 MERKBLATT Τύπος Λαμαρίνας: P355 NH Πίεση Λειτουργίας:17.65 Bar Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20oC ~ +50oC Βαφή:...
Δεξαμενή Υγραερίου 1750 L

Δεξαμενή Υγραερίου 2500 L

Δεξαμενές Υγραερίου Δεξαμενές ΥγραερίουΥπέργειες Δεξαμενή Υγραερίου 2500 L Νομοθεσία: Κατασκευάζονται βάσει της οδηγίας 2014/68/EU Κώδικας Κατασκευής: AD 2000 MERKBLATT Τύπος Λαμαρίνας: P355 NH Πίεση Λειτουργίας:17.65 Bar Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20oC ~ +50oC Βαφή:...
Δεξαμενή Υγραερίου 1750 L

Δεξαμενή Υγραερίου 2700 L

Δεξαμενές Υγραερίου Δεξαμενές ΥγραερίουΥπέργειες Δεξαμενή Υγραερίου 2700 L Νομοθεσία: Κατασκευάζονται βάσει της οδηγίας 2014/68/EU Κώδικας Κατασκευής: AD 2000 MERKBLATT Τύπος Λαμαρίνας: P355 NH Πίεση Λειτουργίας:17.65 Bar Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20oC ~ +50oC Βαφή:...
Δεξαμενή Υγραερίου 1750 L

Δεξαμενή Υγραερίου 3500 L

Δεξαμενές Υγραερίου Δεξαμενές ΥγραερίουΥπέργειες Δεξαμενή Υγραερίου 3500 L Νομοθεσία: Κατασκευάζονται βάσει της οδηγίας 2014/68/EU Κώδικας Κατασκευής: AD 2000 MERKBLATT Τύπος Λαμαρίνας: P355 NH Πίεση Λειτουργίας:17.65 Bar Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20oC ~ +50oC Βαφή:...
Δεξαμενή Υγραερίου 1750 L

Δεξαμενή Υγραερίου 4000 L

Δεξαμενές Υγραερίου Δεξαμενές ΥγραερίουΥπέργειες Δεξαμενή Υγραερίου 4000 L Νομοθεσία: Κατασκευάζονται βάσει της οδηγίας 2014/68/EU Κώδικας Κατασκευής: AD 2000 MERKBLATT Τύπος Λαμαρίνας: P355 NH Πίεση Λειτουργίας:17.65 Bar Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20oC ~ +50oC Βαφή:...